Soppe Gundelach Witbreuk advocaten heeft zowel een advies- als een procespraktijk. Voor een illustratief beeld van enkele projecten waarbij onze advocaten hebben geprocedeerd, verwijzen wij naar onderstaande rechterlijke uitspraken.

Bedrijventerreinen

Buitengebieden

 • bestemmingsplan Buitengebied, herziening Zwanenhof, gemeente Borne
  AbRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1516
 • bestemminsplan Buitengebied Borne 2014, gemeente Borne
  AbRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1517
 • bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, gemeente Hof van Twente
  AbRvS 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:31
 • bestemmingsplan Buitengebied 2012, gemeente Barneveld
  AbRvS 16 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2891
 • bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, gemeente Hardenberg
  AbRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1495

Wegen

Woningbouwontwikkelingen

 • reactieve aanwijzing op bestemmingsplan "Zuiderzee op Zuid (8065)", gemeente Dronten
  AbRvS 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1887
 • bestemmingsplan Meerstad-Midden, gemeenten Groningen en Slochteren
  AbRvS 23 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM8833, JM 2010/96
 • vrijstelling voor het bouwrijp maken van Deelplan 1 van het bestemmingsplan Meerstad-Midden, gemeente Slochteren
  AbRvS 23 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM8850.
 • bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, gemeente Hoorn
  AbRvS 28 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2641, JB 2008/175, Gst 2008/135, BR 2008/136, M&R 2009/7, JM 2008/79
  Vz. AbRvS 25 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA5998, JM 2007/106
  AbRvS 25 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ7468, BR 2005/74, M&R 2005/52, JM 2004/109
  Vz. AbRvS 6 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN7918.
 • vrijstelling en bouwvergunning voor het vernieuwen van een zorgcentrum met woningen, gemeente Almelo
  AbRvS 7 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008/BD1094. 
  Vz. AbRvS 10 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2093.
 • vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van twee vrijstaande woningen, gemeente Rijssen-Holten
  AbRvS 19 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB3819.
 • vrijstelling en bouwvergunning eerste fase voor het oprichten van appartementen, gemeente Hellendoorn
  Vz. AbRvS 12 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA1117.
 • bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Techum, gemeente Leeuwarden
  AbRvS 21 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU2995, BR 2006/91, JM 2005/103
 • bestemmingsplan Leeuwarden-Zuid, fase A, gemeente Leeuwarden
  AbRvS 9 februari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS5515 , Gst 2005/147, BR 2005/153, JM 2005/35

Herinrichting gebieden

Andere ruimtelijke projecten

Vergunningen voor inrichtingen (milieu en natuur)

 • Wnb-vergunning ten behoeve van de herontwikkeling van de Noordboulevard Scheveningen, GS Zuid-Holland
  AbRvS 13 september 2018, nr. 201802514/2/R2
  Rb Den Haag 12 februari 2018, 17/3063, 17/3074, 17/3074, 17/3085 en 17/3121
 • 19d Natuurbeschermingswet 1998-vergunning voor exploitatie van een recreatieterrein aan de Trambaan 58 te Ossendrecht
  AbRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1143
 • omgevingsvergunning en watervergunning voor o.a. het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie en verwerken max. 250.000 ton mest per jaar, provincie Overijssel
  Rb Overijssel 13 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:667, ECLI:NL:RBOVE:2017:666, ECLI:NL:RBOVE:2017:687, 16/1502, 16/1561 en 16/1556
 • een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 voor het storten en tijdelijk opslaan van afvalstoffen en mestverwerking, provincie Overijssel
  AbRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1573
 • omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensschuur en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkens
  AbRvS 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1859
 • 19d Natuurbeschermingswet 1998-vergunning bovengronds kleiduivenschieten op de Veluwe
  AbRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1214.
 • revisievergunningverlening aan aardappel- en groenteverwerkend bedrijf, gemeente Uden
  AbRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1276.
  AbRvS 21 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA1186 , AB 2007/139
  Vz. AbRvS 4 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY5900.
 • vergunningverlening voor het oprichten en in werking hebben van een casino, gemeente Utrecht
  Vz. AbRvS 11 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9782.
 • vergunningverlening voor detailhandelsbedrijf, gemeente Apeldoorn
  AbRvS 29 maart 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV7519, M&R 2006/62

Aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden

Andere vergunningen en ontheffingen

 • omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan locatie De Strip, gemeente Enschede
  Vz. AbRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2183
 • omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op terrein schietvereniging, gemeente Nunspeet
  Vz. Rb. Gelderland 18 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:270
 • omgevingsvergunning voor de bouw van een logiesgebouw met kantoor, winkel en bijeenkomstruimte op het bedrijventerrein Agriport in Middenmeer, gemeente Hollands Kroon
  Rb Noord-Holland 21 november 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:9777
 • omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemminsplan voor organisatie Airforce Festival, gemeente Enschede
  Rb. Overijssel 10 augustus 2016, zaaknummers AWB 16/1856 en Awb 16/1857
 • omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor de activiteiten bouwen van een varkensschuur en beperkte milieutoets voor het houden van vleesvarkens
  Rb. Overijssel 22 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2135
 • Flora- en faunaontheffing De Centrale As
  Rb. Noord-Nederland 18 maart 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ4508.
  Rb. Leeuwarden 17 april 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BW2562.
 • vrijstelling en bouwvergunning voor het plaatsen van een vergistingsinstallatie, gemeente Uden
  AbRvS 20 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BE8809.
 • sloopvergunning voor het slopen van delen van het Muziekcentrum Vredenburg, gemeente Utrecht
  Vz. AbRvS 23 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2612.
 • velvergunning voor het vellen van 24 bomen Vredenburg te Utrecht
  AbRvS 11 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9273.
  Vz. AbRvS 18 april 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA3703.
 • vergunning onttrekking grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van een parkeerkelder aan de Wilhelminaweg 27 te Naarden
  Vz. AbRvS 26 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV0957.
 • bouwvergunningverlening voor het bouwen van 25 recreatiewoningen, gemeente Wierden
  AbRvS 6 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8761, JB 2005/215

Handhaving en diversen