Werkervaring

2012 - heden advocaat (vennoot) bij Soppe Gundelach Witbreuk advocaten
2016 - heden lid van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten provincie Gelderland
2015 - heden geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht
2000 - 2012 advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen (vanaf 2006 als vennoot)
1994 - 2000 assistent in opleiding respectievelijk docent/onderzoeker bij de disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht

Opleiding

2005 Universiteit Utrecht, gepromoveerd op de dissertatie “Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening; Een juridische beschouwing over het (dis)functioneren van het instrument milieueffectrapportage in de ruimtelijke ordening”
1994 Universiteit Utrecht, doctoraal Nederlands recht

Nevenactiviteiten


Lidmaatschappen

 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Agrarisch Recht
 • Vereniging voor Milieurecht
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten

Publicaties

 • vanaf 1994 diverse annotaties in de tijdschriften Bouwrecht, Tijdschrift voor Bouwrecht, AB Rechtspraak Bestuursrecht, Gemeentestem en Milieu & Recht. Voor een overzicht vanaf 2012 zij verwezen naar publicaties
 • A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe, Alles draait om de eenvoud; De Omgevingswet tussen Haagse bluf en fata morgana?, in A.A.J. de Gier e.a. (red.), Goed verdedigbaar; Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht, Kluwer 2011, Deventer, p. 427-440
 • J. Gundelach en M.A.A. Soppe, De betekenis van de Crisis- en herstelwet voor de m.e.r., TBR 2010/4, p. 23-34
 • M.A.A. Soppe, Betere bescherming ‘bestaand gebruik’?; Wijziging natuurbeschermingswet 1998, Toets 2008, nr. 3, p. 10-16
 • M. Blokvoort, J. Gundelach en M. Soppe, De nieuwe Wet luchtkwaliteit, Nieuwe ronde! Nieuwe kansen?, Toets 2008, nr. 2, p. 4-9
 • M.A.A. Soppe, Implementatie smb-richtlijn introduceert de plan-m.e.r.; Bespreking van de sinds 28 september 2006 geldende m.e.r.-regeling, TMA 2007, nr. 1, p. 9-14
 • M.A.A. Soppe, Wat is er nu precies veranderd sinds september 2006? Plan-m.e.r.: De regels, Toets 2007, nr. 1, p. 22-28
 • M.A.A. Soppe, Stand van zaken: wijziging Nederlandse m.e.r.-regeling vanwege communautaire verplichtingen, TMA 2006, nr. 1, p. 13-19
 • M.H. Blokvoort en M.A.A. Soppe, De lucht bijna geklaard? Luchtkwaliteitrecht: vroeg, nu en in de toekomst, Toets 2006, nr. 1, p. 4-9
 • A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe, Recente ontwikkelingen in het Europees recht die van invloed zijn op het omgevingsrecht, TMA 2005, nr. 1, p. 30
 • M.A.A. Soppe, Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening; Een juridische beschouwing over het (dis)functioneren van het instrument milieueffectrapportage in de ruimtelijke ordening (dissertatie), Kluwer 2005, Deventer
 • M.A.A. Soppe, Implementatie smb-richtlijn: smb-wetsvoorstel en het ontwerp-Besluit m.e.r. 2005; Meerdere m.e.r.'s op verschillende besluitvormingsniveaus voor milieubelastende activiteiten, M&R 2005, nr. 6, p. 330-341
 • M.A.A. Soppe, Jurisprudentie milieueffectrapportage, TO 2005, nr. 3, p. 98-105
 • M.A.A. Soppe, Reactie op het naschrift van J.M.H.F. Teunissen bij AbRvS 17 december 2003 (Dronten), Gst. 2004, 7206, nr. 70, p. 245-246
 • M.A.A. Soppe en H.J. de Vries, Belangrijke ontwikkelingen rond het bestemmingsplan: m.e.r. en planmethodiek; Een beschouwing naar aanleiding van drie uitspraken van de ABRS, BR 2002, p. 917-936
 • Ch.W. Backes en M.A.A. Soppe, Milieu-effectrapportage, ruimtelijke ordening en natuurbescherming; Actuele ontwikkelingen in de relatie tussen m.e.r. en ruimtelijke ordening en de betekenis van de Habitatrichtlijn in het kader van m.e.r., in R. Uylenburg e.a. (red.) Ruimte en milieu, Juridische kansen en belemmeringen, Centrum voor Milieurecht - Universiteit van Amsterdam 2001, Alphen aan den Rijn
 • A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe, Naar een duurzaam ruimtegebruik: de implementatie van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn op gemeentelijk niveau, in P.P.J. Driessen e.a. (red.), Duurzaam ruimtegebruik; Juridische en beleidswetenschappelijk opstellen, Boom Juridische uitgevers 2001, Den Haag
 • M.A.A. Soppe, Besluit m.e.r. moet aangepast worden, KenMERken 2000, nr. 2, p. 27
 • M.A.A. Soppe, Wederom verduidelijking contouren m.e.r.-richtlijn; Nederlandse m.e.r.-regeling opnieuw ter discussie?, NTER 1999, p. 291-296
 • S. Pieters en M.A.A. Soppe, M.e.r.-beoordelingsplicht: NEE, tenzij!, KenMERken 1999, nr. 5, p. 18
 • K.D. Jesse en M.A.A. Soppe, Hof van Justitie stelt paal en perk aan beleidsvrijheid lidstaten terzake van m.e.r.-richtlijn, Gst. 1999, nr. 7051, p. 181-187
 • R. Sielcken, K.D. Jesse en M.A.A. Soppe, Vrijheid eigen m.e.r.-regelingen EU-lidstaten, KenMERken 1997, nr. 1, p. 9
 • M.A.A. Soppe, The Relationship Between the Concept of Development Consent as Applied in the Environmental Impact Assessment Legislation, in D. Uwer (red.) “Der Einfluß des EG-Umweltrechts auf das Umweltrecht der Mitgliedstaaten”, Shaker Verlag 1996, Aachen
 • M.A.A. Soppe, Rivierdijkversterking en milieu-effectrapportage, M&R 1996, nr. 1, p. 2-10
 • K.D. Jesse en M.A.A. Soppe, Herziening Europese richtlijn: gevolgen voor Nederland, KenMERken 1996, nr. 6, p. 12-15
 • Ch.W. Backes en M.A.A. Soppe, Naar een duurzame milieu-effectrapportage in de ruimtelijke ordening?, BR 1996, p. 959-972