Werkervaring

2012 - heden advocaat (vennoot) bij Soppe Gundelach Witbreuk advocaten
2018 - heden lid van de Awb-adviescommissie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
2013 - 2014 interim-jurist bij de Commissie voor de milieueffectrapportage
2004 - 2012 advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen
2003 junior-docent/-onderzoeker bij de disciplinegroep Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht

Opleiding

2002 Universiteit Utrecht, doctoraal Nederlands recht, cum laude
1997 Universiteit Utrecht, propedeuse Nederlands recht, cum laude

Nevenactiviteiten

 • op projectbasis werkgroeplid Commissie voor de milieueffectrapportage (onder meer als werkgroeplid betrokken bij de advisering over de Hedwigepolder)
 • docent/inleider diverse cursussen, symposia e.d. Voor een overzicht vanaf 2012 zij verwezen naar cursussen

Lidmaatschappen

 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Milieurecht
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten

Publicaties

 • Voor een overzicht vanaf 2012 zij verwezen naar publicaties
 • J. Gundelach en M.A.A. Soppe, De betekenis van de Crisis- en herstelwet voor de m.e.r., TBR 2010/4, p. 23-34
 • J. Gundelach en H. Witbreuk, Lange leve de duidelijkheid!?; De effecten van de uitspraak ‘Bangert en Oosterpolder’, Toets 2008, nr. 5, p. 4-9
 • M. Blokvoort, J. Gundelach en M.A.A. Soppe, De nieuwe Wet luchtkwaliteit, Nieuwe ronde! Nieuwe kansen?, Toets 2008, nr. 2, p. 4-9
 • bijdrage J. Gundelach in J.W. van Zundert (red.), Wegwijzer Wro en Besluit ruimtelijke ordening, 1e druk, Kluwer 2007, Alphen aan den Rijn (hoofdstuk 9)
 • annotatie bij Beschikking Europese Commissie 4 april 2006, C 33/2005 (Marktpassage Haaksbergen), BR 2006, p. 753-759
 • J. Gundelach en F.C.M.A. Michiels, Ongegronde vrees, Een onderzoek naar de rechtspraak inzake handhavingsbesluiten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie, Deventer 2003
 • A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier, J. Gundelach en F.C.M.A. Michiels, Op de goede weg, evaluatieonderzoek naar de werking van de Tracéwet, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2002