Werkervaring

2012 - heden advocaat (vennoot) bij Soppe Gundelach Witbreuk advocaten
2007 - 2012 advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen

Opleiding

2007 Radboud Universiteit Nijmegen, master Nederlands recht
2004 Universiteit Twente, master Bestuurskunde, track Management, Economics and Law
2003 Saxion Hogeschool Enschede, bachelor Management, Economie en Recht

Nevenactiviteiten

 • auteur schriftelijke leergang “Bestemmingsplannen” bij JurisDidact
 • docent/inleider diverse cursussen, symposia e.d. Voor een overzicht vanaf 2012 zij verwezen naar cursussen

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Agrarisch Recht
 • Vereniging voor Milieurecht

Publicaties

 • Voor een overzicht van alle publicaties zij verwezen naar publicaties.
 • H. Witbreuk, Programma Aanpak Stikstof (PAS): ruimte voor bestemmingsplannen?!, in het Omgevingsweb Professional Magazine Programmatische Aanpak Stikstof 2015, p. 10
 • H. Witbreuk, Bestemmingsplan - Deel 1. Doel en inhoud van het bestemmingsplan, JurisDidact 2013, Houten
 • M.A.A. Soppe, J. Gundelach en H. Witbreuk, En weer een moderniseringsslag ... Of vormt de Omgevingswet dan toch het eindstation voor een eigentijds m.e.r.-systeem? Uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen in de m.e.r.-regelgeving ingevolge de Omgevingswet, TO 2013, nr. 2, p. 55-67
 • H. Witbreuk, met medewerking van A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe, Adviesnotitie Bescherming Bouwhistorische Waarden aan de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (RACM), d.d. 23 januari 2009, aangeboden aan de Eerste Kamer op 9 maart 2009, gepubliceerd op de website van de Eerste Kamer
 • J. Gundelach en H. Witbreuk, Lange leve de duidelijkheid!?; De effecten van de uitspraak ‘Bangert en Oosterpolder’, Toets 2008, nr. 5, p. 4-9
 • bijdrage H. Witbreuk in J.W. van Zundert (red.), Wegwijzer Wro en Besluit ruimtelijke ordening, 1e en 2e druk, Kluwer 2007 en 2008, Alphen aan den Rijn (hoofdstukken 5 en 10)
 • H. Witbreuk, Wet op de archeologische monumentenzorg: juridische meerwaarde en gevolgen, Bulletin RO-Totaal 2007, nr. 5
 • H. Witbreuk, Wet op de archeologische monumentenzorg: verankerd wat in de praktijk al gangbaar was, Toets 2007, nr. 3, p. 14-18