Regelmatig worden onze advocaten verzocht om een bijdrage aan een symposium, cursus of in house company te leveren. Hieronder volgt een overzicht vanaf 2012.

November 2017

Bijdrage Marcel Soppe en Jade Gundelach, Instituut voor Bouwrecht, cursus milieueffectrapportage

Oktober 2017

Bijdrage Jade Gundelach, SBO-opleiding Omgevingsrecht, onderdeel milieueffectrapportage

Juni 2017

Bijdrage Marcel Soppe, SSR, cursus milieueffectrapportage

Mei 2017

Bijdrage Marcel Soppe, Omgevingsweb, cursus milieueffectrapportage


Maart 2017

Bijdrage Marcel Soppe, VMR Actualiteitendag


Maart 2017

Bijdrage Jade Gundealch, Studiedag 'Globale omgevingsplannen en schadevergoeding, Universiteit Utrecht, Presentatie Globaliteit MER voor het omgevingsplan


Februari 2017

Studiemiddag 'De nieuwe Wet natuurbescherming' Soppe Gundelach Witbreuk advocaten met bijdragen van Marcel Soppe (Natura 2000, stikstof en vergunningen) en Jade Gundelach (bescherming planten en dieren)

Bijdrage Marcel Soppe, Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht  2016-2017, onderdeel milieueffectrapportage


November 2016

Bijdrage Marcel Soppe, Instituut voor Bouwrecht, cursus milieueffectrapportage

Oktober 2016

Bijdrage Marcel Soppe, SBO-opleiding Omgevingsrecht, onderdeel milieueffectrapportage

Bijdrage Heino Witbreuk en Marcel Soppe, Van Iersel Luchtman advocaten, Cursus Programmatische Aanpak Stikstof


Juli 2016

Bijdrage Heino Witbreuk, Gemeente Hof van Twente, Presentatie Programmatische Aanpak Stikstof


Juni 2016

Bijdrage Marcel Soppe, knowhow-commissie milieueffectrapportage

Bijdrage Marcel Soppe en Julian Kevelam, in-house bijeenkomst gemeenten Winterswijk, Steenwijkerland en Bronckhorst, cursus Omgevingswet

Bijdrage Heino Witbreuk en Marcel Soppe, PartnersRO, cursus Programmatische Aanpak Stikstof

Bijdrage Heino Witbreuk, Kenniscentrum InfoMil, Schakeldag, cursus Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): ruimte voor bestemmingsplannen!?


Bijdrage Jade Gundelach, cursus op maat voor een Randstedelijke gemeente, expertmeeting over standaardregels bestemmingsplan


April 2016

Bijdrage Marcel Soppe, IBR Studiemiddag: Milieueffectrapportage


Maart 2016

Bijdrage Marcel Soppe, VMR Actualiteitendag

Bijdrage Marcel Soppe, VBR(-A) Seminar, De Programmatische Aanpak Stikstofdioxide en het bestemmingsplan/omgevingsplan


Januari 2016

Bijdrage Julian Kevelam, Gastcollege Universiteit Utrecht, Milieurecht voor niet-juristen


December 2015

Bijdrage Marcel Soppe, specialisatieopleiding Vereniging voor Milieurecht Advocaten/Grotius “Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht” (milieueffectrapportage)


November 2015

Bijdrage Marcel Soppe, IBR cursus Ruimtelijk Omgevingsrecht (milieueffectrapportage)


Oktober 2015

Bijdrage Marcel Soppe, Gastcollege Universiteit Utrecht

Bijdrage Marcel Soppe, IenM merdag 2015 (actuele jurisprudentie en planvorming en MER)

Bijdrage Marcel Soppe, SBO opleiding Omgevingsrecht (milieueffectrapportage)


April 2015

Bijdrage Marcel Soppe, IBR Studiemiddag: Milieueffectrapportage


Maart 2015

Bijdrage Marcel Soppe, VMR Actualiteitendag


November 2014

Bijdrage Marcel Soppe, SBO opleiding Omgevingsrecht (milieueffectrapportage)


Oktober 2014

Bijdrage Marcel Soppe, Expertmeeting 'Het houdbare bestemmingsplan landelijk gebied', BügelHajema

Bijdrage Heino Witbreuk, Gastcollege Saxion Hogeschool Enschede

Bijdrage Marcel Soppe, IBR cursus Ruimtelijk Omgevingsrecht (milieueffectrapportage)


September 2014

Bijdrage Marcel Soppe, specialisatieopleiding Vereniging voor Milieurecht Advocaten/Grotius “Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht” (milieueffectrapportage)


Juni 2014

Bijdrage Marcel Soppe, IBR cursus (milieueffectrapportage)


Mei 2014

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


Mei 2014

Bijdrage Marcel Soppe, SBO opleiding Omgevingsrecht (milieueffectrapportage)


April 2014

Bijdrage Marcel Soppe, Symposium Stikstof RHDHV


Maart 2014

Bijdrage Heino Witbreuk, Gastcollege Saxion Hogeschool Enschede


November 2013

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Know how club milieueffectrapportage


Marcel Soppe en Heino Witbreuk, in-house bijeenkomst Blokvoort Advocatenkantoor (natuurbeschermingsrecht)


Marcel Soppe en Jade Gundelach, in-house bijeenkomst Provincie Limburg (stikstof)


Bijdrage Marcel Soppe, opleiding Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid "Omgevingsrecht" (Milieueffectrapportage en andere onderzoeksverplichtingen bij projecten)


Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


Oktober 2013

Bijdrage Marcel Soppe aan VBR-A-/IBR cursus Ruimtelijk Omgevingsrecht (onderdeel milieueffectrapportage)

Bijdragen Marcel Soppe en Jade Gundelach, IenM m.e.r.-dag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat (Ontwikkelingen in de m.e.r.-jurisprudentie)


Bijdrage Jade Gundelach, Dag van de Omgevingswet 2013, Vereniging van Milieuprofessionals (milieueffectrapportage en de nieuwe Omgevingswet)


Marcel Soppe en Jade Gundelach, in-house bijeenkomst Van Iersel Luchtman Advocaten (Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet)
September 2013

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)

Bijdragen Marcel Soppe en Jade Gundelach, tweede lustrumlezing Economische ontwikkeling en natuur Buro Bakker

Augustus 2013

Heino Witbreuk, schriftelijke leergang JurisDidact (Bestemmingsplan - Deel 1. Doel en inhoud van het bestemmingsplan)

Juni 2013

Bijdragen Marcel Soppe en Jade Gundelach, in-house bijeenkomst gemeente Utrecht (actualiteiten jurisprudentie m.e.r. en voorwaardelijke verplichtingen)

Bijdrage Jade Gundelach, symposium "De rol van de provincie in het omgevingsrecht" ter herinnering aan Toon de Gier

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (OBM-procedure en Activiteitenbesluit)

Bijdrage Jade Gundelach, Schakeldag 2013 Kenniscentrum InfoMil (RO en (m.e.r.-)onderzoek)

Bijdrage Jade Gundelach, 2e kwartaalvergadering Vereniging voor Bouwrecht “Programmatisch aanpakken” (stikstofdepositie bestemmingsplannen buitengebied i.r.t. Natura 2000-gebieden)

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Know how club milieueffectrapportage

Mei 2013

Bijdrage Marcel Soppe, cursus Instituut voor Bouwrecht “Bouwen en milieu: geluidhinder en milieueffectrapportage” (onderdeel milieueffectrapportage)

April 2013

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)

Maart 2013

Bijdragen Marcel Soppe en Jade Gundelach, Actualiteitendag 2013 van de Vereniging voor Milieurecht (milieueffectrapportage en soortenbeschermingsrecht)

Bijdrage Marcel Soppe, in-house bijeenkomst gemeente Tilburg (milieueffectrapportage)


Januari 2013

Marcel Soppe en Jade Gundelach, in-house bijeenkomst gemeente Leiden (milieueffectrapportage, onderzoeksverplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen)


Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Know how club milieueffectrapportage


Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


December 2012

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


Jade Gundelach en Dorien Aalderink, in-house bijeenkomst gemeenten Voorst, Deventer, Epe en Apeldoorn (voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen)


November 2012

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


Bijdrage Marcel Soppe, verdiepingscursus Vereniging voor Bouwrecht Advocaten en Instituut voor Bouwrecht “Publiekrechtelijk bouwrecht” (milieueffectrapportage)


Oktober 2012

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


Bijdrage Marcel Soppe, cursus Instituut voor Bouwrecht “Actualiteiten college Milieurecht in de bouw” (milieueffectrapportage en onderzoekslasten)


Jade Gundelach, werksessie provincie Fryslân (voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen)


September 2012

Openingssymposium Soppe Gundelach Witbreuk advocaten met bijdragen van Marcel Soppe (actualiteiten m.e.r. en actuele ontwikkelingen natuurbeschermingsrecht) en Jade Gundelach (actualiteiten Flora- en faunawet).


Bijdrage Marcel Soppe, specialisatieopleiding Vereniging voor Milieurecht Advocaten/Grotius “Omgevingsrecht” (milieueffectrapportage)


Augustus 2012

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


Juni 2012

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Know how club milieueffectrapportage


Mei 2012

Bijdrage Marcel Soppe, specialisatieopleiding Vereniging voor Milieurecht Advocaten/Grotius “Omgevingsrecht” (milieueffectrapportage)


April 2012

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


Marcel Soppe en Heino Witbreuk, in-house bijeenkomst gemeente Dinkelland (actualiteiten milieueffectrapportage en natuurbeschermingsrecht: ammoniak/stikstofproblematiek in passende beoordelingen gelet op Natura 2000-gebieden)


Maart 2012

Bijdrage Marcel Soppe, Actualiteitendag 2012 van de Vereniging voor Milieurecht (actualiteiten wetgeving en jurisprudentie milieueffectrapportage)


Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Know how club milieueffectrapportage

Februari 2012

Bijdrage Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, in-house bijeenkomst Den Hollander advocaten (actualiteiten omgevingsrecht)


Januari 2012

Marcel Soppe, in-house bijeenkomst gemeente Barneveld (milieueffectrapportage)