Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Soppe Gundelach Witbreuk advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheden of onvolledigheden van de informatie op deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.